Khóa học mới sẽ bắt đầu vào tháng 7 này.
Đăng ký ngay
7

The New Leaders Community

Welcome các bạn tới The New Leaders Network!Đây là nhóm để chúng ta cùng chia sẻ những kỹ năng về lãnh đạo, quản lý và phát triển bản thân và được truyền động lực mỗi ngày để trở thành những người lãnh đạo/dẫn dắt có tầm ảnh hưởng, truyền cảm hứng và tạo ra những ảnh hưởng tích cực trong công việc và cộng đồng.
WHAT IT'S ALL ABOUT
Trong từ điển của The New Leaders, mỗi một cá nhân của chúng ta đều là một người lãnh đạo. Bạn không nhất thiết, ngay tại giờ phút này, đã và đang là một lãnh đạo của một tổ chức, một công ty, một đội nhóm thì bạn mới có thể được gọi là mang danh là “nhà lãnh đạo". Mỗi chúng ta đều có những giá trị sống mà mình theo đuổi, khi bạn biết cách lan toả những giá trị sống tốt đẹp của mình cho những người xung quanh, cho những thay đổi tích cực xung quanh mình thì bạn đã đang là những người “leader".

Mời bạn tham gia với chúng tôi cùng nhau  học  hỏi, phát triển  các  kỹ  năng  và  kiến  thức  để  mỗi chúng  ta  có  thể  là  một  người  lãnh  đạo  tuyệt  vời  cho  cuộc  sống  của  chúng  ta  và  những  thay  đổi  tích cực  ta muốn  tạo  ra.
Join us
PAST EVENTS
Apr
16
LEADERS TALK SERIES
Leadership Storytelling for Startup Founders
View the recap
Mar
8
LEADERS TALK SERIES
Inspiring women: Câu chuyện của những người
 phụ nữ Việt Nam toàn cầu
View the recap
Mar
6
WEBINAR
Tạo động lực làm việc cho bản thân và đội nhóm
View the recap
Dec
29
WEBINAR
Giao tiếp bằng thông minh cảm xúc (EQ) để thăng tiến trong sự nghiệp
View the recap
Nov
28
LEADERS TALK SERIES
A New Approach to Self-Education – Cách tiếp cận Giáo dục chủ động
View the recap
Oct
24
ONLINE WORKSHOP
Well-being and The Future of Leadership
View the recap
Sep
26
LEADERS TALK SERIES
Leading by values – Lãnh đạo dựa trên giá trị sống
View the recap
Aug
14
LEADERS TALK SERIES
Leading through Uncertainty - Xây dựng kỹ năng quản lý và lãnh đạo trong thời kỳ biến động
View the recap
Jun
26
LEADERS TALK SERIES
Startup leaders: what do you need? - Kỹ năng lãnh đạo và khởi nghiệp
View the recap
Connect. Inspire.
Lead the change.
doodles

Join us to become
The New Leaders

Leave us your address and we’ll let you know when we have a new event, course or tool ready for you.
Done!
Keep an eye on your mailbox and you won't miss a thing.
Oops! Something went wrong while submitting the form.