Khóa học mới sẽ bắt đầu vào tháng 7 này.
Đăng ký ngay
7
PROGRAMS

[[en]] EQ communication: Empower Yourself to Lead [[vi]] Giao tiếp bằng EQ để phát huy khả năng lãnh đạo và phát triển sự nghiệp

[[en]]For young professionals looking to develop their leadership skills [[vi]]Dành cho các bạn mong muốn phát triển kỹ năng giao tiếp bằng thông minh cảm xúc để phát huy khả năng lãnh đạo và phát triển sự nghiệp
APPLY NOW[[en]]DOWNLOAD SYLLABUS [[vi]]TẢI GIÁO TRÌNH
PROGRAM

[[en]] EQ communication: Empower Yourself to Lead [[vi]] Giao tiếp bằng EQ để phát huy khả năng lãnh đạo và phát triển sự nghiệp

[[en]]For young professionals looking to develop their leadership skills [[vi]]Dành cho các bạn mong muốn phát triển kỹ năng giao tiếp bằng thông minh cảm xúc để phát huy khả năng lãnh đạo và phát triển sự nghiệp
[[en]]APPLY NOW [[vi]]THAM GIA NGAY[[en]]DOWNLOAD SYLLABUS [[vi]]TẢI GIÁO TRÌNH
[[en]]Why join this program? [[vi]] BẠN NÊN THAM GIA KHÓA HỌC VÌ:

[[en]] Do you want to create an identity for yourself as a leader and find your meaning to lead? [[vi]] Khoá học sẽ giúp bạn đánh giá mức độ thông minh cảm xúc của mình và cách thực hành để phát triển thông minh cảm xúc. Phát triển kỹ năng giao tiếp bằng EQ trong công việc và xây dựng mối quan hệ cho các vị trí thăng tiến quản lý lãnh đạo để trở thành những người lãnh đạo thành công và truyền cảm hứng.

[[en]] Do you want to create an identity for yourself as a leader and find your meaning to lead? [[vi]] Khoá học sẽ giúp bạn đánh giá mức độ thông minh cảm xúc của mình và cách thực hành để phát triển thông minh cảm xúc. Phát triển kỹ năng giao tiếp bằng EQ trong công việc và xây dựng mối quan hệ cho các vị trí thăng tiến quản lý lãnh đạo để trở thành những người lãnh đạo thành công và truyền cảm hứng.

[[en]] Do you want to confidently share your stories to connect and inspire others and be able to create meaningful impacts at work and in community?  [[vi]] Bạn sẽ biết các kết hợp giữa lý trí và cảm xúc trong giao tiếp để thúc đẩy hành động, hiểu về giá trị của bản thân và khám phá tiềm năng lãnh đạo bên trong bạn, thực hành cách giao tiếp truyền cảm hứng áp dụng cấu trúc của Harvard Kennedy School.

[[en]] We build this transformative program from framework of Harvard just for the select few, like you, who are hunger to learn to lead themselves & others. [[vi]] Chúng tôi xây dựng khóa học dựa trên chương trình đào tạo từ Harvard dành cho bạn - người luôn mong muốn học hỏi phát triển bản thân để thăng tiến trong công việc và có tầm ảnh hưởng.

[[en]]APPLY NOW [[vi]]THAM GIA NGAY
[[en]]OVERVIEW [[vi]]GIỚI THIỆU CHUNG

[[en]] Public Narrative: Empower Yourself to Lead is a transformative program through which you can strengthen your capacity to lead. You will find your “why” to lead and how to build mutual-connection with people through stories in order to inspire them to join you in action to create a change. [[vi]] Theo nghiên cứu của Harvard Bussiness School, các nhà lãnh đạo thành công trên thế giới rất thạo trong việc giao tiếp bằng trí thông minh cảm xúc (EQ). Họ không phải bẩm sinh đã giỏi các kỹ năng này mà đều phải trải qua rèn luyện và thực hành. Sử dụng EQ nhờ áp dụng cấu trúc từ Harvard Kennedy School, bạn sẽ tận dụng được các ưu thế trong việc kết nối với mọi người xung quanh để sẵn sàng cho những vị trí quản lý cao hơn và thăng tiến trong công việc.

[[en]]Who’s it for?  [[vi]]KHOÁ HỌC DÀNH CHO NHỮNG AI?
 • [[en]]Managers, leaders in business, corporates, NGOs who want to make bigger impacts [[vi]]Chương trình dành cho tất cả các bạn có mong muốn trang bị những kỹ năng giao tiếp, kết nối để chuẩn bị cho các vị trí thăng tiến trong công việc
 • [[en]]Young professions who have leadership potential and want to learn how to be able to lead with inspiration and motivation. [[vi]]Các nhà quản lý, lãnh đạo trong kinh doanh, tập đoàn, start-ups, NGOs, những người mong muốn có thể truyền động lực, dẫn dắt đội nhóm, công ty hiệu quả hơn.
A group of people learning
[[en]]WHAT YOU LEARN [[vi]] BẠN SẼ HỌC GÌ Ở KHÓA HỌC?
[[en]] Discover the leader within [[vi]] Phát triển giao tiếp thông minh cảm xúc cho các vị trí quản lý lãnh đạo
 • [[en]] To be able to lead others, start with yourself. Find your “why” to lead, understand your deeper purposes in life, your true values. [[vi]] Biết cách tự nhận thức và tự kiểm soát cảm xúc
 • [[en]] How to tell your leadership stories to show your values & connect with people by hearts. [[vi]] Hiểu cảm xúc của người khác và giao tiếp bằng sự thấu cảm. Áp dụng trong các tình huống trong công việc
 • [[en]] Lead yourself & step out as a leader. [[vi]] Biết cách giao tiếp để kết nối và xây dựng sự gắn kết trong nhóm ở mức độ sâu thông qua giá trị, cách kết hợp cảm xúc và lý trí để thúc đẩy hành động
[[en]] Build trust and connection to lead [[vi]] Hiểu và đánh giá mức độ thông minh cảm xúc
 • [[en]] Leadership begins with your ability to connect. Learn the skills to connect people through stories [[vi]] Đánh giá mức độ thông minh cảm xúc
 • [[en]] How to build trust & connection within your team, your circles and the crowds [[vi]] Các thực hành thông minh cảm xúc
[[en]] Create the change you want in business and society [[vi]] Thực hành và huấn luyện cá nhân
 • [[en]] Leaders don’t need a title but are the ones who want to lead the changes in their business and society. [[vi]] Thực hành cách giao tiếp truyền cảm hứng cho các vị trí quản lý lãnh đạo theo cấu trúc từ Harvard
 • [[en]] Learn how to motivate others to join you in actions to make changes together. [[vi]] Huấn luyện từng cá nhân từ chuyên gia
[[en]]APPLY NOW [[vi]]THAM GIA NGAY
[[en]]WHAT SPECIAL ABOUT OUR PROGRAM [[vi]] NHỮNG ĐIỀU ĐẶC BIỆT Ở KHÓA HỌC
[[en]] Harvard quality leaderships program [[vi]] Khoá học thiết kế từ chương trình của Harvard
[[en]] Our programs are based on Leadership strategy framework from Harvard Kennedy School. The programs are delivered by Harvard graduates and certified Public Narrative trainers. [[vi]]Khoá đào tạo được dựa trên chương trình của Harvard Kennedy School và được giảng dạy bởi giảng viên tốt nghiệp chương trình lãnh đạo của Harvard và được chứng nhận là người đào tạo về kỹ năng Public Narrative
[[en]] 1-1 coaching with experts [[vi]]Huấn luyện 1-1 với chuyên gia
[[en]]This is not a theory course. To build your skills, you need to practice. 80% of the course schedule is for practice & coaching to make sure you get improvements within the training. [[vi]]Khoá học không tập trung vào lý thuyết mà mục tiêu để xây dựng kỹ năng cho học viên, do đó 80% thời lượng của chương trình sẽ dành cho việc thực hành và huấn luyện để bạn có thể xây dựng kỹ năng ngay trong khoá học.
[[en]]Leadership community to learn & grow [[vi]]Tham gia cộng đồng để kết nối và phát triển các kỹ năng lãnh đạo
[[en]]For young leaders like you, you will have our community to help and support you in your leadership journey. [[vi]]Tham gia vào cộng đồng các nhà lãnh đạo hướng tới phong cách lãnh đạo mới sẽ giúp các bạn phát triển các kỹ năng lãnh đạo để thăng tiến và thành công trong sự nghiệp
PICTURE YOURSELF EMPOWERED TO LEAD
 • Own an identity for yourself as a leader and find your meaning to lead
 • Confidently to share your stories to connect & inspire others
 • Be able to create meaningful impacts at work and in community
[[en]]MEET YOUR TRAINERS [[vi]] giảng viên
[[en]] Ngan Tran [[vi]] Ngân Trần
[[en]]Ngan Tran is an international leadership trainer, graduated from the Leadership Executive Program at Harvard Kennedy School. She has over 10 years of management experience for leading national and global healthcare organizations. She has been teaching motivational speech, leadership skills for thousands of leaders from more than 20 countries worldwide. Ngan's passion is to help next generation leaders become effective, inspiring and influencing leaders.[[vi]]Ngân Trần Ngân Trần là nhà sáng lập/CEO của The New Leaders, huấn luyện viên quốc tế về phát triển năng lực lãnh đạo, tốt nghiệp từ chương trình lãnh đạo của Đại học Harvard Kennedy. Cô có hơn 10 năm giữ các vị trí quản lý lãnh đạo cấp cao ở các tập đoàn lớn. Cô đã giảng dạy kỹ năng lãnh đạo cho các nhà lãnh đạo từ hơn 20 quốc gia. Cô nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Mỹ, học bổng Erasmus Mundus của Ủy ban Châu Âu. Cô mong muốn có thể giúp thế hệ lãnh đạo mới trở thành những người lãnh đạo truyền cảm hứng và có tầm ảnh hưởng.
MEET YOUR TRAINERS
Ngan Tran
Ngan Tran
Ngan Tran is an international leadership trainer, graduated from the Leadership Executive Program at Harvard Kennedy School. She has over 10 years of management experience for leading national and global healthcare organizations. She has been teaching motivational speech, leadership skills for thousands of leaders from more than 20 countries worldwide.
Tam Pham
TAM PHAM
Tam Pham has 15 years of management experience in Operations, HR, Tech & Project Management and more than 10years in financial services. Currently she is working as Head of Lending Operations - Grab Vietnam and oversee Grab Lending Operations in other countries (Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines) . Tam loves backpacking (30+ countries & counting) - A learner on the road.
[[en]]WHAT ALUMNI say about the experience [[vi]] học viên cũ nói gì về khóa học
[[en]]"The Public Narrative program from "The New Leaders" has helped me sharpen my skills as a leader of a multi-bil USD start-up to be able to motivate and inspire team members to take actions. This is also extremely helpful for me as a frequent public speaker and founder of an NGO." [[vi]]"Chương trình của The New Leaders đã giúp tôi rất nhiều ở nhiều cương vị lãnh đạo khác nhau: người sáng lập và điều hành của startup tại Silicon Valley, diễn giả và người sáng lập của một tổ chức phi chính phủ"
Hung Tran
Hung Tran
Founder,
Got It USA & STEAM for Vietnam
[[en]]"The Public Narrative program has helped me to tell story to connect better with my colleagues, my partners and and that helped increase the efficiency of our work. I can also tell better stories to call for support for campaigns and achieve fundraising goals." [[vi]]“Chương trình của The New Leaders đã giúp tôi kỹ năng kết nối với đồng nghiệp, đối tác của mình và điều đó làm tăng tính hiệu quả trong công việc. Tôi biết cách kể những câu chuyện đầy cảm hứng nhằm kêu gọi sự ủng hộ cho các chiến dịch gây quỹ cho tổ chức của chúng tôi"
Hang Nguyen
Hang Nguyen
Marketing & Communication Manager,
VinaCaptial Foundation
[[en]]"The program is super useful and practical in many ways: to pitch an idea, to launch a program/campaign, to connect with people, especially when 80% of the time we spent on practice and group coaching". [[vi]]“Chương trình siêu hữu ích và thiết thực để áp dụng được trong nhiều tình huống: thuyết trình về dự án, khởi động chương trình/chiến dịch, kết nối với mọi người trong công việc để mang lại hiệu quả làm việc nhóm, đặc biệt phần lớn thời gian của khoá học dành cho việc thực hành và huấn luyện"
Dung Le
Dung Le
Training & Development Manager,
South East AsiaGameLoft
[[en]]PROGRAM DETAILS [[vi]] thông tin chi tiết

[[en]] PROGRAM SCHEDULE  [[vi]] THỜI GIAN HỌC

[[en]] ONLINE PROGRAM [[vi]] KHÓA HỌC ONLINE

[[en]] Wednesday 15/06/2022 8:30 PM - 10:30 PM [[vi]] Thứ 4, 15/06/2022 8:30 PM - 10:30 PM

[[en]] Wednesday 22/06/2022 8:30 PM - 10:30 PM [[vi]] Thứ 4, 22/06/2022 8:30 PM - 10:30 PM

[[en]] Wednesday 29/06/2022 8:30 PM - 10:30 PM [[vi]] Thứ 4, 29/06/2022 8:30 PM - 10:30 PM

[[en]] Wednesday 06/07/2022 8:30 PM - 10:30 PM [[vi]] Thứ 4, 06/07/2022 8:30 PM - 10:30 PM

[[en]] Wednesday 13/07/2022 8:30 PM - 10:30 PM [[vi]] Thứ 4, 13/07/2022 8:30 PM - 10:30 PM

[[en]] Wednesday 20/07/2022 8:30 PM - 10:30 PM [[vi]] Thứ 4, 20/07/2022 8:30 PM - 10:30 PM

[[en]] PRICE: 5,500,000 VND (Discount before 01/05: InIndividual 10%, Group of 3: 15%) [[vi]] HỌC PHÍ: 5,500,000 VND (Discount trước ngày 01/05: Cá nhân 10%, Nhóm 3 người: 15%)

[[en]] OFFLINE PROGRAM [[vi]] KHÓA HỌC OFFLINE

[[en]] Thursday 16/06/2022 6:30 PM - 8:30 PM [[vi]] Thứ 5, 16/06/2022 6:30 PM - 9:00 PM

[[en]] Thursday 23/06/2022 6:30 PM - 8:30 PM [[vi]] Thứ 5, 23/06/2022 6:30 PM - 9:00 PM

[[en]] Thursday 30/06/2022 6:30 PM - 8:30 PM [[vi]] Thứ 5, 30/06/2022 6:30 PM - 9:00 PM

[[en]] Thursday 07/07/2022 6:30 PM - 8:30 PM [[vi]] Thứ 5, 07/07/2022 6:30 PM - 9:00 PM

[[en]] Thursday 14/07/2022 6:30 PM - 8:30 PM [[vi]] Thứ 5, 14/07/2022 6:30 PM - 9:00 PM

[[en]] Thursday 21/07/2022 6:30 PM - 8:30 PM [[vi]] Thứ 5, 21/07/2022 6:30 PM - 9:00 PM

[[en]] PRICE: 6,990,000 VND (Discount before 01/05: InIndividual 10%, Group of 3: 15%) [[vi]] HỌC PHÍ: 6,990,000 VND (Discount trước ngày 01/05: Cá nhân 10%, Nhóm 3 người: 15%)

[[en]] LOCATION [[vi]] ĐỊA ĐIỂM

[[en]] Ho Chi Minh (We will inform the detail address to the people who register the program) [[vi]] TP HCM (địa điểm cụ thể sẽ được thông báo tới các bạn đăng ký tham gia khoá học)

[[en]] LANGUAGE [[vi]] NGÔN NGỮ HỌC

[[en]] Vietnamese [[vi]] Tiếng Việt

[[en]]apply today [[vi]] THAM GIA NGAY

[[en]] Hit the button "Apply now" to leave your information and we will reach out to you soon. [[vi]] Hãy nhấn nút "Tham gia ngay" để lại thông tin chi tiết của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm.

[[en]]APPLY NOW [[vi]]THAM GIA NGAY
PROGRAM
Public Narrative: Leadership, Storytelling & Action
We’re trusted by leading educational institutes, NGOs, startups and corporates to strengthen leadership and create changes in their businesses and society.
Logo - Got itLogo - BizziLogo of TechfestLogo - BeLogo - FossilLogo of USAIDMARI logoLogo - Teach for VietnamLogo - VISLogo - GameLoftLogo - VinaCapital FoundationLogo of Leader the changeLogo - Banh mi 362Logo - VEF 2.0
[[en]]Want to learn more about emotional intelligence leadership? [[vi]]bạn Muốn tìm hiểu thêm về kỹ năng lãnh đạo dựa trên trí tuệ cảm xúc?
[[en]]Join our mailing list for webcast invites, stories, and tips. [[vi]]Đăng ký email để nhận thông tin về các sự kiện và khoá học từ chúng tôi
Done!
Keep an eye on your mailbox and you won't miss a thing.
Oops! Something went wrong while submitting the form.